بیوگرافی ادج:

نام اصلی:Adam Copeland

لقب:Edge

تاریخ تولد:30اكتبر1973(33ساله)

محل تولد:Originally from Orangeville, Ontario

وضعیت:متهل

وزن:240 lbs

قد:6'4

مربیان او:

Ron Hutchison

Sweet Daddy Siki

Bret Hart

Leo Burke

Stu Hart

Dory Funk Jr

Tom Prichard

تاریخ ورود به كشتی كچ:(20ساله)1993

لقبهای دیگر:Sexton Hardcastle.......Adam Impact

حركت پایانی:

The Downward Spiral

The Edgecution


حركتهای مورد علاقه كه زیاد استفاده میكنه:

The Spear

Missile Dropkick

Edge-O-Matic

The Crossbody

The Edgecator

Half Nelson Sitout Facebuster

Flying Spear

Electric Chair Drop

One Man Conchairto


دشمنان:
The J.O.B. Squad
The Ministry
The Hardy Boyz
The Dudley Boyz
Lance Storm
Christian
Rhyno
William Regal
Booker T
Kurt Angle
Chris Jericho
Eddie Guerrero
Chavo Guerrero
Evolution
Randy Orton
Chris Benoit
Shawn Michaels
Kane
Matt Hardy
Ric Flair
Mick Foley
John Cena
Rob Van Dam

و خیلی های دیگر که زیاد مهم نبوده اند 

ولی در پایان باتیستا و آندرتیکر مهمترین هاش بوده استhttp://0.tqn.com/d/prowrestling/1/0/b/C/-/-/edge.jpghttp://g-ecx.images-amazon.com/images/G/01/dvd/genius/WWEedge/WWE-Edge-_1_L.jpghttp://blogbeckett.files.wordpress.com/2008/12/edgewwe.jpghttp://www.studentsoftheworld.info/sites/sport/img/17528_edge.jpg